Prilagodba značajki AirPods slušalica

Otvorite kućište za AirPods, a zatim na iOS uređaju dodirnite Postavke > Bluetooth. Na popisu uređaja dodirnite  pokraj AirPods slušalica. Evo dostupnih mogućnosti:

 

Dodjela naziva AirPods slušalicama

Dodirnite trenutni naziv. Potom unesite novi naziv za AirPods slušalice i dodirnite OK.

Promjena funkcije dvostrukog dodira

Na Bluetooth zaslonu odaberite lijevu ili desnu AirPods slušalicu te potom željenu funkciju dvostrukog dodira za AirPods:

  • Koristite Siri za upravljanje audio sadržajem, promjenu glasnoće i ostalog što ona može učiniti
  • Reprodukcija, pauziranje i zaustavljanje audio sadržaja
  • Prijelaz na sljedeću pjesmu
  • Vratiti se na prethodnu pjesmu

Uključivanje i isključivanje automatske detekcije uha

AirPods slušalice po zadanom prepoznaju kada ih umetnete u uho te počnu primati zvuk s uređaja. Ako izvadite jednu od AirPod slušalica, reprodukcija se pauzira i potom nastavlja, a ako izvadite obje, reprodukcija se prekida i ne nastavlja. Ako imate uključenu značajku automatske detekcije uha, a ne nosite AirPod slušalice, zvuk se reproducira putem zvučnika uređaja.

Ako isključite automatsku detekciju uha, te su značajke isključene i zvuk se reproducira na AirPod slušalice bez obzira na to nosite li ih ili ne.

Postavljanje mikrofona na lijevi, desni ili automatski

Na svakoj AirPod slušalici nalazi se mikrofon, stoga možete upućivati telefonske pozive i koristiti Siri. Mikrofon je po zadanom namješten na automatski, pa svaka od AirPod slušalica može biti mikrofon. Ako koristite samo jednu AirPod slušalicu, ona će biti mikrofon.

Mikrofon možete postaviti i na opciju Uvijek lijevi ili Uvijek desni. Time se mikrofon postavlja na lijevu ili desnu AirPod slušalicu. Ta će AirPod slušalica biti mikrofon i ako je izvučete iz uha ili stavite u kućište.

Položaj serijskog broja

Serijski broj kućišta nalazi se na donjoj strani poklopca.

Ako su slušalice AirPods povezane s iOS uređajem, serijski broj možete pronaći i u odjeljku Postavke > Općenito > O uređaju > AirPods.