Jedna od iPadovih skrivenih funkcija jest stvaranje brzih bilješki pomoću Apple Pencila. Tako možete i direktno pristupiti aplikaciji Bilješke i na zaključanom zaslonu. Pogledajmo kako to funkcionira te kako omogućiti ovu opciju.

Podrška za Apple Pencil nije više ekskluzivna povlastica iPada Pro. Novi iPad daje mogućnost korištenja te opcije uz pomoć odgovarajuće digitalne olovke. Manje skupa kombinacija iPada i Apple Pencila savršena ja prilika da imate bilježnicu za skiciranje, vođenje bilješki i rad i to u jedinstvenoj digitalnoj formi.

Apple je dao sve od sebe kako bi te potrebe bile zadovoljene softverskom podrškom, a iOS 11 prvi je korak u tom smjeru. Nema potrebe da kupujete dodatne aplikacije vanjskih programera kako biste iskoristili sav potencijal Apple Pencila. Odličan je primjer aplikacija Bilješke, koja je nadograđena te joj možete pristupiti preko zaključanog zaslona bez otključavanja uređaja.

Ako Pencilom dodirnete Zaključani zaslon, sustav će vas automatski odvesti u aplikaciju Bilješke. Ipak, prvo trebate omogućiti sljedeću funkciju. Otvorite Postavke > Bilješke, te ondje birajte između različitih opcija, primjerice da nastavite pisati zadnju bilješku na mjestu na kojem se stali ili pak da odmah otvorite novu bilješku.